Vaste lasten villa in de Costa Blanca

Nadat je een villa hebt gebouwd in de Costa Blanca moet je jaarlijks de belastingen voor de villa betalen.

Hierbij een overzicht met de te betalen belastingen en andere bijkomende vaste lasten.

De jaarlijkse vaste lasten als je als resident een villa hebt in de Costa Blanca:

  • Onroerend Zaak Belasting (IBI) Impuesto sobre bienes inmeubles. U betaalt tussen de 0,4% en 0,9% onroerend goed belasting. De percentages variëren per gemeente.
  • Spaanse vermogensbelasting. Impuesto sobre el Patrimonio. Deze is sinds 1 januari 2008 afgeschaft.
  • Servicekosten. Cuota de communidad. Dit betreft gezamenlijke kosten van het complex of van het (flat)gebouw waar u uw woning heeft gekocht. Bijvoorbeeld kosten voor onderhoud, gemeenschappelijke ruimten, een gemeenschappelijk zwembad, straatverlichting, bewaking, etc. In onze projecten is dat niet aan de orde aangezien wij bouwen op individuele kavels!
  • Reinigingsheffing. Basura. Dit bedrag is per gemeente verschillend, maar komt meestal neer op een bedrag van rond de € 400 per jaar.
  • Opstal en inboedelverzekering. Seguro de construcción & seguro de objetos domésticos. 
  • Alleen voor niet-residenten: De Spaanse fiscus belast buitenlandse vastgoedbezitters met een soort 'huurwaardeforfait'. Je dient 2% van de kadastrale waarde (valor catastral) op te geven voor de Spaanse inkomstenbelasting. Je bent over dit bedrag 19% belasting schuldig. Verhuur je de woning dan betaal  je inkomstenbelasting in Spanje over de huuropbrengsten i.p.v. het huurwaardeforfait. Dit laatste is te vergelijken met het kadastraal inkomen in Nederland waar je onroerende voorheffing op betaald!